AMONYUM SÜLFAT
Şubat 15, 2019
POLİ ETİLEN GLİKOL
Şubat 15, 2019
 
Görünümü : Renksiz,Kokusuz sıvı
Kimyasal Adı : Ethylene Glycols
Kimyasal Formülü : HOCH2CH2)2O
Ambalaj Şekli : 230 Kg Varillerde,1100 Kg İBC lerde,Dökme
Tanımı ve Kullanım Alanları :
Dietilen Glikol , renksiz, düşük uçuculukta, düşük viskoziteli, higroskopik bir sıvıdır. Normal koşullar altında, dietilen glikolün herhangi bir kokusu yoktur; Bununla birlikte, yüksek buhar konsantrasyonları altında, biraz tatlı bir koku tespit edilebilir.Su ve birçok organik sıvı ile tamamen karışabilir.
Yüksek molekül ağırlığına sahip olduğu için, dietilen glikol, etilen glikole kıyasla kayda değer ölçüde daha az uçucudur ve özel kullanımları açısından yeterince farklıdır.
Dietilen glikolün reaktivitesi ve çözünürlüğü pek çok uygulama için temel oluşturmaktadır.
Dietilen glikol, güçlü oksitleyici ajanlarla uyumlu değildir. Dietilen glikol ayrıca güçlü bazlarla da uyuşmaz. Dietilen glikol sülfürik asit ve diğer dehidre edici ajanlar, nitrik asit, oksijen, hidrojen peroksit, perklorik asit ve güçlü asitlerle reaksiyona girer. Sodyum hidroksit ile karışımlar, 446 ° F'ye ısıtıldığında egzotermik olarak ayrışır.

Kullanım Alanları

Dietilen glikol, doymamış poliester reçineleri , poliüretanları ve plastikleştiricilerin üretiminde kullanılır .
Boya mürekkebi ve tekstil boyamada çözücü olarak;
Tütün endüstrisinde bir nem tutucu olarak;
Uçak ve Demiryollarında kar spreyi olarak;
Tutkal sanayinde inceltici olarak kullanılır.
Petrol rafinasyonundaki aromatikler için seçici solvent olarak kullanılmaktadır.
Tekstil sektöründe baskıda bir solvent olarak ayrıca tekstil boyalarının içeriğinde yardımcı etmen olarak kullanılmaktadır.