SODYUM Bİ FLORÜR
Şubat 13, 2019
SODYUM FLORÜR
Şubat 13, 2019
 
Görünümü : Turuncu - Kırmızı Kristaller Halinde
Kimyasal Adı : Chromic Acid (H2Cr2O7), Disodium Salt , Sodyum Dikromat
Kimyasal Formülü : Na2Cr2O7
Ambalaj Şekli : 25 Kg. Bidonlarda.

Kullanım Alanları :

Tüm krom kimyasallarının ana çıkış maddesi olan sodyum bikromat, suda kolay çözünür. Tekstil sanayinde ve diğer krom kimyasalları üretiminde ana girdi olarak; deri ve kürk sanayinde kromik asit ve krom pigmentlerinin üretiminde; kimya, kozmetik ve ilaç sanayinde; organik bileşiklerin oksitlenmesinde; ahşap malzeme koruyucu üretiminde; petrol arıtımında kullanılır.
Reaktivite Profili
Sodyum dikromat dihidrat, ısı üretmek için indirgeyici ajanlar ile reaksiyona girebilir ve gaz halindeki ürünleri (kapalı kapların basınçlandırılmasına neden olur) oluşturabilir. Ürünler kendiliğinden daha ileri reaksiyonlar (havadaki yanma gibi) yapabilir. Tepkiler hızlı olabilir, ancak çoğunlukla başlatma (ısı, kıvılcım, katalizör, bir çözücünün ilavesi) gerektirir. Aktif metaller, siyanürler, esterler ve tiyosiyanatlarla şiddetli reaksiyon gösterebilir.